Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

http://www.edu.ro/

Euroclio. European Association of History Educators

http://www.euroclio.eu/