Despre SȘIR

Societatea de Științe Istorice din România (SȘIR) este o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală.

Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice.Înscrierea se face pe bază de cerere individuală, însoțită de recomandarea unui membru SȘIR. Cotizația anuală a fost fixată la 15 lei.

În prezent SȘIR are peste 1200 de membri care activează în 35 de filiale. Potrivit unui contract de comodat semnat cu Universitatea din București, sediul SȘIR este la Facultatea de Istorie a Universității din București, Bd. Elisabeta 4-12, parter, sala 8.

Statutul Societății de Științe Istorice din România (SȘIR) – 2020

Istoric

SȘIR s-a constituit la 9 iunie 1949, mai întâi reunind istorici și filologi sub titulatura Societatea de Științe Istorice și Filologice, care funcționat astfel până în 1968, când cele două secțiuni s-au despărțit. Principalele activități în cei peste 60 de ani de existență au fost și sunt reuniunile științifice (sesiuni de comunicări, simpozioane), cursurile de vară (reformate în 1968) și publicarea revistei Studii și articole de istorie, cu apariție neîntreruptă din 1956. De-a lungul timpului SSIR a fost condusă de personalități ale științei istorice: academicienii Petru Constantinescu-Iași (1949-1977) și Ștefan Pascu (1977-1991) și profesorii universitari Nichita Adăniloaie (1991-1999), Ioan Scurtu (1999-2011) și Bogdan Murgescu (din 2011 și în prezent).

În anul 2009, Profesorul Nichita Adăniloaie a alcătuit și tipărit prima monografie care i-a fost consacrată. Lucrarea este în egală măsură reconstituire riguros întemeiată pe documente de arhivă, dar și memorialistică inspirată din experiența directă a autorului în cadrul SSIR.

Volumul cuprinde două capitole mari, unul consacrat conducerii centrale și deciziilor sale, celălalt referitor la activitatea filialelor.

Organizare

Conferința Națională

Organul de conducere al SSIR este Conferința Națională, care se convoacă o dată la 4 ani.

Află mai multe

Consiliul Național

Consiliul Național coordonează activitatea SȘIR în intervalul dintre două conferințe naționale

Află mai multe

Biroul Național Executiv

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo

Află mai multe

Comisia de Cenzori

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo

Află mai multe

Filiale

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo

Organizații afiliate

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo

Membri de onoare

Lorem ipsum dolor sit amet, con adipiscing elit. Etiam convallis elit id impedie. Quisq commodo

Parteneriate

Afiliere internațională

Relația cu MEN

În anii 1949-1972/1973 SSIR a fost susținută financiar și a depins de Ministerul Învățământului. După această dată, susținerea materială a încetat, sprijinul instituțional s-a redus și el gradual, iar SȘIR a devenit tot mai independentă în raport cu Ministerul. Actualmente SȘIR activează independent de MEN, iar din 2001 încoace nu a ezitat să adreseze Ministerului mai multe memorii și scrisori deschise în apărarea locului și rolului istoriei ca disciplină de studiu. În contextul adoptării și promulgării Legii Educației Naționale 1/2011, SȘIR a semnat un protocol cu Ministerul (la acea dată MECTS) prin care proiectarea, fundamentarea și aplicarea strategiilor naționale în domeniul educației se face cu consultarea asociațiilor reprezentative ale profesorilor (27 ianuarie 2011).

Relațiile cu Euroclio

SȘIR este membru al Asociației Europene a Profesorilor de Istorie (Euroclio), admisă cu toate drepturile și obligațiile aferente la adunarea plenară a organizației desfășurată la Bruges, în martie 1994. Ulterior mai mulți membri SȘIR au participat la activitățile Euroclio.

În martie 1998, Asociația Europeană a Profesorilor de Istorie a inițiat la București, împreună cu Ministrul Educației și SȘIR o dezbatere cu participarea unui grup de profesori din România pe tema locului în curriculum al istoriei secolului al XX-lea.

Vă recomandăm și:
A XX-a Conferință anuală de perfecționare profesională EUROCLIO, 7-13 aprilie 2013, Erfurt, Germania

Vreau să devin membru

Înscrierea ca membru al Societăţii de Ştiinţe Istorice se face pe bază de cerere individuală (formularul poate fi downloadat de aici) către președintele acelei filiale a Societății în care intenționați să activați și se depune la președintele filialei respective.

Statutul Societății de Științe Istorice din România prevede și posibilitatea ca organizaţiile nonguvernametale să poată deveni membri colectivi ai S.Ş.I.R. în baza unui protocol de asociere, care stabileşte condiţiile cooperării, nivelul cotizaţiei colective şi norma de reprezentare în cadrul organelor de conducere ale Societăţii. Organizațiile doritoare să obțină acest statut sunt rugate să se adreseze președintelui Societății de Științe Istorice din România pe adresa ssir@ssir.ro.